HAKKIMIZDA

İnsan yaşamı çeşitli mekânlar içinde geçmektedir. Bu mekânlar yapılış amaçlarına uygun olmalı, kullanıcısına gerekli konfor düzeyini sağlamalıdır. Mekân içindeki ısı, ışık, ses, renk, gibi fiziksel etmenler kişi gereksinim ve eylemlerine göre dengeli bir biçimde kurulmalıdır. Duvar, kolon, kapı, pencere, zemin, mobilya gibi bileşenler kadar aksesuar gibi öğeler de mekân oluşturmada çok etkili rol oynar. Ayrıca bunların mekân içindeki yoğunluk ve organizasyonu, o mekânın yaşanabilirliğini, olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. İşte bu düşünceleri projelere ve uygulamalara yansıtan KARE DİZAYN 1998 yılındaki kuruluşundan itibaren sorumluluğunu aldığı her işi başarıyla teslim etmenin gururunu taşımaktadır.

KARE DİZAYNI OLUŞTURAN EKİPLER

MİMARLAR - Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ve çevresel ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapar, yapımını denetler.

İÇ MİMARLAR - Kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mekân analizi ve tasarım yapar. İç mekana ilişkin konstrüksiyon, malzeme ve ekipman bilgisine yaratıcılığını da ekleyerek estetik, kullanışlı mekanlar için çizimlerle dokümanlar hazırlar, yapımını denetler.

ATÖLYE EKİBİ - İç Mimarların - Mimarların tasarladığı, çizdiği projeyi sözleşmede belirtilen malzeme ve ekipmanlarla belirlenen ölçülerde ve sürede tamamlar, montajını Mimarlar ya da İç Mimarlar gözetiminde yapar.